NO TAMPERING CONDITION  (NTC)

Základní
Rozšiřující

Podmínka z ↗minimalistické teorie týkající se syntaktické operace ↗vnoření. Existují dvě verze NTC, slabá u ✍Chomského (2005) a silná u ✍Chomského (2007), ✍Chomského (2008). Podle slabé verze nesmí oba typy vnoření – tj. externí a interní – měnit syntaktický objekt (A), s nímž se spojuje nějaký jiný syntaktický objekt. To je zdůvodňováno potřebou efektivity syntaktické komputace; viz (1) z ✍Chomského (2005:13):

(1)

Assuming the no-tampering condition that minimizes computational load, both kinds of Merge to A will leave A intact.

Tato verze nevylučuje možnost, že se posunutý syntaktický objekt, který se spojí se syntaktickým objektem A, následkem této operace změní. To může být důvod, proč Chomsky navrhl silnější verzi NTC. Mohla by nastat např. následující situace. Ze základové pozice v (2a) se determinační fráze (DP) ten muž posouvá do vyšší strukturní pozice, ale místo standardního spojení celé DP s projekcí časové hlavy T’ se T’ spojí s jmennou frází (NP) muž, jež je pouhou částí posunuté DP, jak ukazuje (2b):

(2)

Podle silnější verze syntaktická operace vnoření nesmí měnit žádný z obou spojujících se syntaktických objektů; viz (3) z ✍Chomského (2008:138). To vyloučí případy jako (2).

(2)

A natural requirement for efficient computation is a “no-tampering condition” NTC: Merge of X and Y leaves the two SOs unchanged

Často se předpokládá, že NTC dokáže nahradit dřívější Extension Condition (např. ✍Chomsky, 1995) a Inclusiveness Condition (např. ✍Chomsky, 2000). To platí pro Extension Condition, která vyžaduje, aby se operace vnoření vždy odehrávaly na kořeni syntaktické derivace, ale v případě Inclusiveness Condition, která zakazuje přidávání syntaktických rysů během derivace, je toto tvrzení problematické. Předchůdcem NTC je Least Tampering Condition✍Chomského (2001) a návrh ✍Watanabeho (1995), podle něhož efekt Extension Condition obdržíme, pokud předpokládáme, že posun elementů nemůže měnit již ustavené vztahy ↗c-ovládání.

Literatura
  • Chomsky, N. The Minimalist Program, 1995.
  • Chomsky, N. Minimalist Inquiries: The Framework. In Martin R. & D. Michaels ad. (eds.), Step by Step. Essays on Minimalist Syntax in Honor of Howard Lasnik, 2000, 89–155.
  • Chomsky, N. Derivation by Phase. In Kenstowicz, M. (ed.), Ken Hale: A Life in Language, 2001, 1–52.
  • Chomsky, N. Three Factors in Language Design. LI 36, 2005, 1–22.
  • Chomsky, N. Approaching UG from Below. In Sauerland U. & H. M. Gärtner (eds.), Interfaces + Recursion = Language?, 2007, 1–29.
  • Chomsky, N. On Phases. In Freidin R. & C. P. Otero ad. (eds.), Foundational Issues in Linguistic Theory. Essays in Honor of Jean-Roger Vergnaud, 2008, 133–166.
  • Watanabe, A. Conceptual Basis of Cyclicity. Papers in Minimalist Syntax. MIT Working Papers in Linguistics 27, 1995, 269–291.
Citace
Petr Biskup (2017): NO TAMPERING CONDITION. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/NO TAMPERING CONDITION (poslední přístup: 24. 5. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka