NOMINÁLNÍ FRAZÉM

Základní

Funkčně vymezený ↗kolokační frazém, který jako celek v textu funguje jako subst. či adj. Jeho vnitřní struktura přitom může být různá, zvl. S – S, A – S, S – A, A – A, A – ADV, ADV – A a podtypy; srov. jablko sváru, pokusný balónek, anděl strážný, chudý příbuzný, černý vzadu, křivě nařčený. SČFI (2009) obsahuje 4 435 n.f. různého druhu.

Rozšiřující
Literatura
  • Čermák, F. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology, 2007.
  • SČFI, 2009.
  • Viz též Frazém a idiom.
Citace
František Čermák (2017): NOMINÁLNÍ FRAZÉM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/NOMINÁLNÍ FRAZÉM (poslední přístup: 23. 2. 2024)

Další pojmy:

frazeologie a idiomatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka