Výsledky hledání

hesla autora Zdenka Rusínová

Z
R
ČINITELSKÉ JMÉNO (nomen agentis)
Z
R
Z
R
JMÉNO MÍSTA (obecné jméno místní)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
ONOMAZIOLOGICKÁ KATEGORIE (pojmenovací kategorie)
Z
R
PREFIXACE (předponové odvozování)
Z
R
SLOVOTVORNÝ VÝZNAM (strukturní význam)
Z
R
SUFIX (přípona)
Z
R

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka