Výsledky hledání

kategorie "kontaktová lingvistika"

Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
DVOJJAZYČNOST (dvojjazykovost)
Z
R
Z
R
FOREIGNER TALK (mluvení na cizince)
Z
R
JAZYKOVÁ KOMUNITA (jazykové společenství)
Z
R
JAZYKOVÁ POLITIKA (language policy, language politics, politics of language)
Z
R
JAZYKOVÉ PLÁNOVÁNÍ (language planning)
Z
R
JAZYKOVÝ POSUN (jazyková směna, language shift, Sprachwechsel)
Z
R
Z
R
KREOL (kreolština, kreolský jazyk)
Z
R
LINGUA FRANCA (lingva franka)
Z
R
MATEŘSKÝ JAZYK (rodný jazyk)
Z
R
MENŠINOVÝ JAZYK (minority language)
Z
R
MULTILINGVISMUS (mnohojazyčnost, vícejazyčnost)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
STANDARD AVERAGE EUROPEAN (SAE, standardní průměrná evropština)
Z
R
Z
R
VÝPŮJČKA (přejímka)
Z
R

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka