Výsledky hledání

hesla začínající na "M"

Z
R
Z
R
MATEŘSKÝ JAZYK (rodný jazyk)
Z
R
MATCHED-GUISE TECHNIQUE (matched-guise test; technika matched-guise)
Z
R
MATICOVÁ VĚTA (matrixová věta)
Z
R
MENŠINOVÝ JAZYK (minority language)
Z
R
MERONYMNĚ-HOLONYMNÍ VZTAH (meronymie, holonymie)
Z
R
Z
R
Z
R
METANEGACE (metajazyková negace)
Z
R
METATEXT (metatextovost)
Z
R
METATEZE (přesmykování)
Z
R
Z
R
MINIMALISTICKÝ PROGRAM (MP, minimalismus)
Z
R
MIRROR PRINCIPLE (princip zrcadlení)
Z
R
MLUVENÝ KORPUS (korpus mluveného jazyka)
Z
R
MLUVNÍ AKT (řečový akt)
Z
R
MLUVNÍ ORGÁNY (mluvní ústrojí, mluvidla)
Z
R
MLUVNÍ TAKT (stress group, přízvukový takt, zvukové slovo)
Z
R
Z
R
Z
R
MODÁLNÍ SLOVESO (způsobové sloveso)
Z
R
MODELOVÁ KLASIFIKACE POMÍSTNÍCH JMEN (vztahověmodelová a strukturní analýza pomístních jmen)
Z
R
Z
R
MODUS PONENS (pravidlo odloučení)
Z
R
MONOFTONG (jednoduchý vokál, samohláska)
Z
R
Z
R
Z
R
MORFÉMOVÝ ŠEV (morfematický šev)
Z
R
MORFOLOGICKÉ PARADIGMA (tvaroslovné paradigma)
Z
R
MORFOLOGIE (tvarosloví)
Z
R
Z
R
MOTIVACE (motivovanost)
Z
R
Z
R
MTT
Z
R
MULTILINGVISMUS (mnohojazyčnost, vícejazyčnost)
Z
R
MULTIMODÁLNÍ KOMUNIKACE (multimodální interakce)
Z
R
MULTIVERBIZACE (pluriverbizace)
Z
R

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka