MORFÉMOVÝ UZEL

Základní

Vzniká při překrývání morfů v případě, kdy na ↗morfémovém švu jsou si obě hlásky foneticky tak blízké, že ve výslovnosti, popř. i v písmu splývají: russký > ruský, dělníkský > dělnicský > dělnický. Hranice mezi morfy prochází m.u. Takové znejasnění hranice mezi morfy může vést až ke ztrátě povědomí o samostatnosti morfémů, srov.: bahnice < bahnit se /obahnit se < objahnit (příbuzné s jehně z lat. agnus).

Rozšiřující
Literatura
  • Čermák, F. Jazyk a jazykověda, 2011.
  • Rejzek, J. Český etymologický slovník, 2004.
  • Slavíčková, E. Metoda morfémové analýzy založená na aplikaci teorie pravděpodobnosti. SaS 23, 1962, 94–104.
  • Slavíčková, E. Některé problémy morfémové analýzy češtiny. SaS 28, 1967, 7–17.
  • Slavíčková, E. Retrográdní morfematický slovník češtiny, 1975.
  • TSČ, 1962, 138–140.
Citace
Klára Osolsobě (2017): MORFÉMOVÝ UZEL. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/MORFÉMOVÝ UZEL (poslední přístup: 21. 7. 2024)

Další pojmy:

gramatika morfologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka