MENZERATHŮV-ALTMANNŮV ZÁKON

Autor: Jan Andres
Základní
Rozšiřující

Jeden z klíčových zákonů kvantitativní lingvistiky, který statisticky vyjadřuje nepřímo úměrnou závislost délky y konstituentů (tj. jazykových jednotek nižší úrovně) na celočíselné délce x konstruktů (tj. jazykových jednotek vyšší úrovně). Jeho verbální verze tedy zní: „čím je delší konstrukt, tím je kratší konstituent“. Délky jsou přitom vždy měřeny v počtu jednotek bezprostředně nižší jazykové úrovně. Např. předchozí věta má délku 12 slov a např. slovo „jazykové“ má délku 4 slabiky atd.

Tzv. úplný matematický vzorec pro MAZ má tvar:

yA x− b ecx

kde A, b, c jsou reálné parametry a e = 2,718… je Eulerovo číslo.

Pro c = 0 dostáváme tzv. redukovaný vzorec pro MAZ:

yA x− b

Ve speciálním případě, kdy A = y(1) = y1 obsahuje redukovaný vzorec jediný volný parametr b, někdy nazývaný tvarový parametr.

Pomocí MAZ lze vyslovit hypotézu o fraktální struktuře jazyka (viz ↗hypotéza fraktální struktury jazyka) a na jejím základě definovat ↗jazykové fraktály.

Literatura
  • Altmann, G. Certain Differences between Qualitative and Quantitative Linguistics. Czech and Slovak Linguistics Review 1, 2012, 6–15.
  • Hřebíček, L. Vyprávění o lingvistických experimentech s textem, 2002.
  • Wimmer, G. & G. Altmann. Úvod do analýzy textov, 2003.
Citace
Jan Andres (2017): MENZERATHŮV-ALTMANNŮV ZÁKON. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/MENZERATHŮV-ALTMANNŮV ZÁKON (poslední přístup: 25. 4. 2024)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka