MORFOLOGICKÉ PARADIGMA  (tvaroslovné paradigma)

Základní

V tradiční mluvnici soubor tvarů ohebného slova představující systém jeho ↗gramatických kategorií. Z obecného m.p. lze vyčlenit paradigmata dílčí. U subst. např. subparadigma sg. a pl., u sloves paradigma prézentní, imperativní atd.

Rozšiřující
Literatura
  • AGSČ, 2013.
  • Čermák, F. Syntagmatika a paradigmatika českého slova I, II, 1990.
  • ČŘJ, 1996.
  • Erhart, A. Základy jazykovědy, 1984.
  • 1, 1986.
  • 2, 1986.
  • MSoČ 1, 2010.
Citace
Klára Osolsobě (2017): MORFOLOGICKÉ PARADIGMA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/MORFOLOGICKÉ PARADIGMA (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

gramatika morfologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka