MODULARITA JAZYKA

Základní
Rozšiřující

V generativní gramatice typický rys ↗teorie řízení a vázání; komplexnost konkrétního jaz. je chápána jako výsledek (i) parametrického nastavení principů ↗univerzální gramatiky a (ii) propojenosti nezávislých modulů univerzální gramatiky samé. Za samostatné moduly se považují následující teorie (soubory principů):

1. ↗X-bar teorie, teorie struktury. Zabývá se formou frázových stromů/ukazatelů/grafů a definuje možné vztahy (↗řízení, ↗ovládání, ↗shody apod.) elementů uvnitř těchto stromů.

2. ↗Teorie ohraničení, teorie lokality. Definuje ↗subjacenci, tzn. vymezuje relevantní lokalitu (hranice) pro uplatnění transformací.

3. ↗Teorie vázání. Vymezuje prostor pro uplatnění syntaktických anaforických vztahů, tzn. určuje pravidla syntaktické ↗koreference.

4. ↗Teorie kontroly. Hledá podmínky pro výskyt nulového prvku ↗PRO, který vyjadřuje subjekt infinitivu.

5. ↗Teorie pádů. Stanoví podmínky formálního licencování substantivních frází ve struktuře a tím podmínky jejich interpretovatelnosti.

6. ↗Theta teorie, teorie tematických vztahů. Definuje pravidla pro rozmístění sémantických rolí, tzn. určuje tematickou ↗subkategorizaci.

S tím, že je jaz. systém hierarchizován na jednotlivé moduly (roviny, plány, typy relací aj.) počítají a různě to reflektují i jiné lingvistické přístupy. Termín m.j. se užívá také při analýze částí mozku zapojené do jazykové kompetence, performance a akvizice v ↗neurolingvistice (viz ✍Fodor, 1983; ✍Smith & Tsimpli(ová), 1995) a v pragmatických teoriích (viz např. ✍Wilson(ová), 2005).

Literatura
  • Cook, V. J. Chomsky’s Universal Grammar, 1988.
  • Fodor, J. A. The Modularity of Mind, 1983.
  • Scholl, B. & A. Leslie. Modularity, Development and ‘Theory of Mind’. Mind & Language 14, 1999, 131–153.
  • Smith, N. & I.-M.Tsimpli. The Mind of a Savant: Language Learning and Modularity, 1995.
  • Wilson, D. New Directions for Research on Pragmatics and Modularity. Lga 115, 2005, 1129–1146.
Citace
Peter Kosta, Ludmila Veselovská (2017): MODULARITA JAZYKA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/MODULARITA JAZYKA (poslední přístup: 22. 6. 2024)

Další pojmy:

gramatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka