METATEZE  (přesmykování)

Základní

Přeskupení hlásek ve slově. Častější je u přejatých slov, kde chybí opora v hláskovém skladu slov příbuzných. Zvláště snadno se přeskupují [l] a [r] (nářeční [cerel], [levorver], dětské [verliba]), ale i jiné hlásky (běžné [hedbáví] místo [hedvábí]) a celé slabiky (dětské [žabant]). V dnešní č. jsou případy m. sporadické a stojí za hranicemi spis. jazyka.

Metateze v historickém vývoji č. viz ↗pračeština.

Rozšiřující
Literatura
Citace
Marie Krčmová (2017): METATEZE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/METATEZE (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

fonetika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka