MODUS PONENS  (pravidlo odloučení)

Základní

Základní a nejdůležitější logické odvozovací pravidlo, které platí pro různé druhy ↗implikace v tomtéž tvaru: z implikace a jejího ↗antecedentu plyne konsekvent. Symbolicky (pro striktní implikaci): AB, AB. Např. z výroků „jestliže nejde proud, lampa nesvítí“ a „nejde proud“ plyne výrok „lampa nesvítí“.

Doplňující odvozovací pravidlo modus tollens má tvar: z implikace a negace konsekventu plyne negace antecedentu; symbolicky: AB, ­B­A. Např. z výroků „jestliže prší, pak je mokro“ a „není mokro“ plyne výrok „neprší“.

Zprostředkovaně se m.p. užívá i při odvození z obecného výroku jako premisy, např. v úsudku „každý člověk je smrtelný a Sokrates je člověk, tudíž Sokrates je smrtelný“. Vede však přes konkretizaci první premisy „jestliže Sokrates je člověk, pak Sokrates je smrtelný“, která spolu s druhou premisou vede aplikací m.p. k závěru.

č. lingvistice m.p. používá např. ✍Karlík (1995) při odvozování ↗komunikačních funkcí kauzativních souvětí. Viz také ↗argumentace.

Rozšiřující
Literatura
  • Adams, E. The Logic of Conditionals, 1975.
  • Broadie, A. Introduction to Medieval Logic, 1993.
  • Karlík, P. Studie o českém souvětí, 1995.
Citace
Jan Štěpán (2017): MODUS PONENS. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/MODUS PONENS (poslední přístup: 20. 7. 2024)

Další pojmy:

logika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka