MATICOVÁ VĚTA  (matrixová věta)

Základní

Varianta české adaptace angl. termínu matrix sentence, který v generativní gramatice označuje větu, do níž je zapuštěna (angl. embedding) (někdy se objevuje i termín vnoření) jako ↗konstituent ↗klauze. Užívá se v č. generativní literatuře, ale často taky v novější č. literatuře tradiční, a to místo termínů nadřazená věta, řídící věta, a je tedy v rámci tradiční gramatiky definovatelný jako označení věty, do níž je začleněna jiná věta (klauze) jako její větný člen. M.v. může být ↗větou hlavní (h.v.), n. ↗větou vedlejší (v.v.):

(1)

Mrzelo ho (h.v., která je m.v. vůči v.v.1), že Petr nedodržel svůj slib (v.v.1)

(2)

Mrzelo ho (h.v., která je m.v. vůči v.v.1), že Petr nedodržel (v.v.1, která je m.v. vůči v.v.2), co slíbil (v.v.2).

Pokud jde o syntaktickou strukturu, m.v. jsou dvojí: (a) syntakticky kompletní, takže do ní začleněná vedlejší věta je fakultativním ↗adjunktem: Petr dohonil Pavla, aby se mu omluvil – Petr dohonil Pavla; (b) syntakticky kompletní v konstrukci s do ní zapuštěnou vedlejší větou, která je (v rámci tradiční gramatiky) subjektem (Mrzí mě, že nepřišla – *Mrzí mě) n. komplementem (Petr dohonil, koho chtěl*Petr dohonil), n. obligátním adjunktem (Dostal se, kam chtěl – *Dostal se). Viz také ↗klauze, ↗vedlejší věta.

Rozšiřující
Literatura
Citace
Petr Karlík (2017): MATICOVÁ VĚTA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/MATICOVÁ VĚTA (poslední přístup: 13. 6. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka