Výsledky hledání

kategorie "sociolingvistika"

Z
R
Z
R
BABY TALK (mluvení na děti)
Z
R
Z
R
Z
R
FEMINISTICKÁ LINGVISTIKA (feminist linguistics)
Z
R
FOREIGNER TALK (mluvení na cizince)
Z
R
Z
R
GENDEROVÁ LINGVISTIKA (gender linguistics)
Z
R
Z
R
JAZYKOVÁ KOMUNITA (jazykové společenství)
Z
R
JAZYKOVÁ POLITIKA (language policy, language politics, politics of language)
Z
R
JAZYKOVÉ PLÁNOVÁNÍ (language planning)
Z
R
JAZYKOVÝ MANAGEMENT (language management)
Z
R
JAZYKOVÝ POSUN (jazyková směna, language shift, Sprachwechsel)
Z
R
JAZYKOVÝ STANDARD (standardní jazyk, standard)
Z
R
LINGUA FRANCA (lingva franka)
Z
R
MATEŘSKÝ JAZYK (rodný jazyk)
Z
R
MATCHED-GUISE TECHNIQUE (matched-guise test; technika matched-guise)
Z
R
MENŠINOVÝ JAZYK (minority language)
Z
R
MULTILINGVISMUS (mnohojazyčnost, vícejazyčnost)
Z
R
Z
R
SOCIOLEKT (slang)
Z
R
TEORIE AKOMODACE (teorie řečové akomodace, teorie komunikační akomodace)
Z
R
VARIETA JAZYKA (jazyková varieta, variety of language)
Z
R
VARIOVÁNÍ JAZYKA (jazyková variace)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka