ÉMICKÝ – ETICKÝ

Základní

Tato distinkce, modelovaná obsahově i formálně (viz dále) podle strukturalistického rozlišení mezi ↗fonetikou a ↗fonologií, vystihuje dva základní přístupy ke studiu sociálních jevů: (1) přístup z hlediska relevancí pozorovatele, výzkumníka, „zvnějšku“ jazykového či kulturního systému (hledisko etické) a (2) přístup z hlediska relevancí těch, kteří jsou pozorováni, tj. členů studovaného společenství, „zevnitř“ systému (hledisko émické). Lingvistický koncept hojně užívaný v antropologii.

Rozšiřující

Pojmy é.–e. zavedl americký lingvista ✍Pike (1954), zastánce integrovaného přístupu ke studiu jazyka a kultury; extrapoloval rozlišení mezi fonetikou a fonologií nejen na další jazykové roviny, ale také do sféry lidského chování (viz i jeho pojem behaviorém, tj. jednotka chování, která je vyčleňována z „proudu chování“ operacemi podobnými operacím k určování fonémů). Pikeova distinkce é.–e. byla intenzivně diskutována v americké antropologii, co se týče jejích teoretických a metodologických důsledků (viz ✍Harris, 1976; ✍Headland & Pike ad., 1990; ✍Horáková, 2012:54–57). Distinkce é.–e. umožňuje výzkumníkům si lépe uvědomit rozdíl mezi kategoriemi či pojmy expertními (etickými) a členskými (émickými); (viz ↗členská kategorizační analýza). Émické hledisko je programově zabudováno v základech ↗etnometodologie, ↗konverzační analýzy n. ↗interpretativní sociolingvistiky. Pike naznačuje i určitou dynamiku ve vývoji badatelova přístupu v konkrétním výzkumu – od etických dat k émickým jednotkám. Neobvyklé je vytvoření samotných výrazů émickýetický – byly odvozeny z angl. phonemic (v dekomponované podobě: phon‑emic) a phonetic (phon‑etic).

Literatura
  • Harris, M. History and Significance of the Emic/Etic Distinction. Annual Review of Anthropology 5, 1976, 329–350.
  • Headland, T. & K. L. Pike ad. (eds.) Emics and Etics: The Insider/Outsider Debate, 1990.
  • Horáková, H. Kultura jako všelék? Kritika soudobých přístupů, 2012, 54–57.
  • Pike, K. L. Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Behavior I, 1954.
  • Pike, K. L. Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Behavior II, 1955.
  • Pike, K. L. Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Behavior III, 1960.
Citace
Jiří Nekvapil (2017): ÉMICKÝ – ETICKÝ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ÉMICKÝ – ETICKÝ (poslední přístup: 21. 7. 2024)

Další pojmy:

sociolingvistika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka