IDIOLEKT

Základní

Sociolingvistický termín označující soubor jazykových vyjadřovacích prostředků vlastních jednotlivci. Vytváří se v průběhu ↗osvojování jazyka, a odráží tedy všechny jaz. vlivy, jimž byl jedinec vystaven. Základem je mateřský jaz. v původním smyslu slova, tj. ta přirozenou cestou osvojená podoba ↗národního jazyka, které se užívá v běžné denní komunikaci v rodinném prostředí; je to obvykle podoba nespis.n. smíšená. Na ni se pak navrstvují další ↗varietynár.jaz., včetně jaz.spis., ale také ↗sociolektyn. další (cizí) jaz. v různé míře zvládnuté atd. I. se díky tomu různou měrou liší i u osob pocházejících ze stejného prostředí, dokonce i u sourozenců, protože jejich životní dráhy nejsou nikdy totožné, a také u téhož člověka v různém věku. Z i. vyrůstá jak individuální styl jedince, tak i jeho jaz. povědomí, které je základem postojů jazykově hodnotících (viz ↗stylotvorný faktor). I. bývá obvykle chápán jako individuální jaz. kompetence ve smyslu schopnosti aktivního užívání jaz. a jako takový může být i popisován na základě analýzy velkého souboru textů, jež jednotlivec vytváří. V širším významu však k i. náleží i pasivní znalost jazyka (jazyků), která se odráží ve schopnosti přijímat texty různé úrovně a adekvátně jim rozumět nejen ve smyslu věcném, ale i z hlediska komunikační funkce.

Analýza i. je důležitá pro ↗forenzní lingvistiku, kdy jde o to zjistit, zda určitá osoba je nebo není autorem určitého textu (což je možné právě na základě srovnání tohoto textu s i. oné osoby (viz např. ✍McMenamin & Choi, 2002).

Rozšiřující
Literatura
  • Idiolects. Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2010 (http://plato.stanford.edu/entries/idiolects/).
  • Krčmová, M. Ke kořenům vytváření komunikačních kompetencí. In Gajda, S. & J. Nocoń (eds.), Kształcenie porozumiewania się, 1994, 29–35.
  • McMenamin, G. R. & D. Choi. Forensic Linguistics: Advances in Forensic Stylistics, 2002.
  • Viz také Sociolingvistika.
Citace
Marie Krčmová (2017): IDIOLEKT. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/IDIOLEKT (poslední přístup: 24. 5. 2024)

Další pojmy:

sociolingvistika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka