GENDEROVĚ VYVÁŽENÉ VYJADŘOVÁNÍ

Základní

Předmět teorie a praxe ↗jazykového managementu a ↗jazykového plánování a jeho smyslem a cílem je podpořit rovné pojednávání žen a mužů v jazyce. Dosahuje se ho pomocí směrnic, doporučení a ustanovení, nejčastěji v podobě katalogů s návody, jak vyváženě psát a mluvit o ženách a mužích, podle okolností též v podobě zákonných ustanovení, které se tak stávají součástí ↗jazykového práva. Řídí se jimi nadstátní uskupení i jednotlivé státy, obce, podniky, organizace, univerzity atd. Upravit vyjadřovací praxi ve prospěch rovného jazykového pojednávání žen a mužů doporučují směrnice Rady Evropy a dalších státních institucí. S více či méně striktními požadavky na genderově vyvážené vyjadřování (v internetu pod hesly gender-neutral language, gender-fair language, non-sexist language, geschlechtergerechter Sprachgebrauch) se setkávají č. mluvčí nejčastěji ve veřejném projevu angl.něm. mluvících zemí stejně jako č. studující na zahraničních univerzitách. Viz též ↗genderová lingvistika, ↗feministická lingvistika, ↗gender, ↗generické maskulinum.

Rozšiřující
Literatura
  • Kopecký, J. Přechylování příjmení v češtině jako případ jazykového managementu. SaS 75, 2014, 271–293 (Bez uplatnění hlediska genderové vyváženosti vyjadřování.).
  • Nekvapil, J. Historie jazykového plánování. SaS 71, 2010, 53–73.
  • Rubin, J. & B. H. Jernudd. (eds.) Can Language Be Planned?, 1971.
  • Směrnice Rady Evropy pro používání genderově vyváženého jazyka (https://wcd.coe.int/).
  • Směrnice UNESCO (http://unesdoc.unesco.org/).
  • Valdrová, J. & B. Knotková-Čapková ad. Kultura genderově vyváženého vyjadřování (http://data.idnes.cz/).
Citace
Jana Valdrová (2017): GENDEROVĚ VYVÁŽENÉ VYJADŘOVÁNÍ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/GENDEROVĚ VYVÁŽENÉ VYJADŘOVÁNÍ (poslední přístup: 28. 5. 2024)

Další pojmy:

sociolingvistika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka