GENDER

Základní

Původně sociologická analytická kategorie se v současnosti používá kromě lingvistiky a literární vědy také v dalších vědách a v celém spektru lidských činností. Výrazu g. odpovídá v češtině „sociální pohlaví“, jež v protikladu k biologickému pohlaví není dáno narozením, nýbrž socializací – společenskými normami, očekáváními a omezeními. Členky a členové společnosti jsou socializováni tak, aby vykonávali své ženské a mužské role podle kulturně a dobově specifických požadavků; dnešní pojetí g. ale zahrnuje též problematiku menšinových pohlaví. G. je jazykový koncept asymetrický; maskulinita a jí připisované charakteristiky, domény a činnosti požívají vyššího statusu než femininita (např. racionalita × emocionalita, placená práce mimo dům × domácí práce a péče ženy o malé dítě apod.). Genderovaná je realita od institucí počínaje trhem práce přes interakce až k individuálním identitám a projevuje se na nerovném přístupu ke zdrojům a k rozhodovacím pozicím. Viz ↗genderová lingvistika, ↗feministická lingvistika, ↗genderově vyvážené vyjadřování, ↗generické maskulinum.

Rozšiřující
Literatura
 • Appelt, E. & S. Gatt ad. (eds.) Interdisziplinäre Perspektiven der Geschlechterforschung, 2013.
 • Bornstein, K. Gender Outlaw. On Men, Women and the Rest of Us, 1995.
 • Butler, J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, 2006.
 • Curran, J. D. & M. C. Renzetti. Ženy, muži a společnost, 2005.
 • Ehrensaft, D. & E. Menvielle. Gender Made, Gender Born. Raising Healthy Gender-nonkonforming Children, 2011.
 • Kimmel, M. The Gendered Society, 2012.
 • Kirilina, А. V. Gender: Lingvističeskije aspekty, 1999.
 • Oakleyová, A. Pohlaví, gender a společnost, 2000.
 • Sunderland, J. Gendered Discourses, 2004.
 • Šmausová, G. Proti tvrdošíjné představě o ontické povaze gender a pohlaví. Sociální studia 7, 2002, 15–27.
 • Valdrová, J. Gender a společnost, 2006.
 • Wade, L. & M. Marx Ferree. Gender: Ideas, Interactions, Institutions, 2014.
 • West, C. & D. Zimmerman. Gender, Language and Discourse, 1985.
 • West, C. & D. Zimmerman. Doing Gender. Gender & Society 1, 1987, 125–151.
 • Zábrodská, K. Variace na gender. Poststrukturalismus, diskurzívní analýza a genderová identita, 2009.
Citace
Jana Valdrová (2017): GENDER. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/GENDER (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

sociolingvistika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka