Výsledky hledání

kategorie "obecná lingvistika"

Z
R
Z
R
ANAGRAM (přesmyčka)
Z
R
FEMINISTICKÁ LINGVISTIKA (feminist linguistics)
Z
R
FON
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
GENDEROVÁ LINGVISTIKA (gender linguistics)
Z
R
GRAF (glyf)
Z
R
Z
R
Z
R
KOMPOZICIONALITA (kompozicionálnost)
Z
R
KOMPUTAČNÍ LINGVISTIKA (počítačová lingvistika)
Z
R
KONSTRUKČNÍ GRAMATIKA (construction grammar, CxG)
Z
R
LANGUE A PAROLE (jazyk a mluva)
Z
R
Z
R
Z
R
MATEŘSKÝ JAZYK (rodný jazyk)
Z
R
MLUVNÍ AKT (řečový akt)
Z
R
Z
R
MORFOLOGIE (tvarosloví)
Z
R
NOSTRATICKÁ TEORIE (nostratická hypotéza)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
STANDARD AVERAGE EUROPEAN (SAE, standardní průměrná evropština)
Z
R
TEORIE ŘÍZENÍ A VÁZÁNÍ (Government and Binding Theory, G&B, GB)
Z
R
Z
R
Z
R
ZNAKOVÝ JAZYK (sign language, signed language)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka