GRAMATICKÁ KATEGORIE

Základní

Termín pro konstelaci, kdy se určitý (kategoriální, zobecněný) gramatický význam vyjadřuje určitým systémem gramatických prostředků, a to závazně na určité třídě slov. Systém prostředků tvoří gramatickou formu, jejímiž nositeli jsou v č. gramatické ↗morfémy. G.k. nižšího řádu, tj. morfologické kategorie, a to jmenné ↗rod, ↗číslo a ↗pádsubst. primárně, u ostatních jmen (adjektiv, zájmen a číslovek) sekundárně prostřednictvím ↗shody, a slovesné ↗čas, ↗způsob, ↗slovesný rod, ↗slovesný vid, sekundárně prostřednictvím shody s podmětem ↗osoba a ↗číslo, se realizují na gramatických kategoriích vyššího řádu, tj. na ↗slovních druzích.

V souvislosti s fungováním g.k. na úrovni syntaxe se (např. v  2, 1986) rozlišují g.k. syntakticky vázané (číst knihu), syntakticky nezávisle proměnné (na knihu, na knize) a syntakticky závisle proměnné (zelený stůl, zelená židle).

Rozšiřující
Literatura
  • Černý. J. O vzniku a vývoji gramatických kategorií. SaS 31, 1970, 207–222.
  • ČM, 1981.
  • ČŘJ, 1996.
  • Dokulil, M. K pojetí morfologické kategorie. 18, 1967, 13–36.
  • Kořenský, J. Morfologická kategorie a procesuálně-komunikační přístup k řeči a jazyku. SaS 55, 1994, 81–89.
  • Křížková, H. Privativnyje opozicii i nekotoryje problemy analiza mnogočlennych kategorij. In TLP 1, 1964, 203–214.
  • Křížková, H. K postavení morfologie v generativním popisu jazyka. 18, 1967, 54–57.
  • 1, 1986.
  • 2, 1986.
Citace
Klára Osolsobě (2017): GRAMATICKÁ KATEGORIE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/GRAMATICKÁ KATEGORIE (poslední přístup: 25. 4. 2024)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka