ALGEBRAICKÁ LINGVISTIKA

Základní

Starší, dnes již nepoužívaný název pro tu část ↗matematické lingvistiky, která modeluje přirozený jazyk algebraickými, tj. nekvantitativními (a nestatistickými, nestochastickými, nepravděpodobnostními) metodami. A.l. je založena zejm. na matematické teorii formálních jazyků a automatů (viz ↗generativní gramatika a ↗formální gramatika), na dalších algebraických odvětvích a na teorii ↗množin. Klíčovým pojmem v a.l. je (formální) struktura a (algebraické) vztahy jejích objektů a podstruktur; jejím prizmatem se zkoumá hlavně syntax a morfologie přirozených jazyků. Pod pojem a.l. se dají zařadit tzv. racionalistické/symbolické metody zpracování přirozených jazyků, spočívající v konstrukci formálních, obvykle počítačově implementovatelných pravidel vystihujících zejm. syntaktickou, morfologickou, ale i třeba sémantickou strukturu přirozených jazyků.

Rozšiřující
Citace
Vladimír Petkevič (2017): ALGEBRAICKÁ LINGVISTIKA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ALGEBRAICKÁ LINGVISTIKA (poslední přístup: 29. 5. 2024)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka