KOMPUTAČNÍ LINGVISTIKA  (počítačová lingvistika)

Základní

Vědní obor, který stojí na pomezí lingvistiky, matematiky a informatiky. Někdy se ztotožňuje s ↗matematickou lingvistikou, někdy bývá považována za její součást. V užším významu znamená zkoumání a zpracování přirozeného jaz. (mluveného a i psaného) prostřednictvím počítačů, počítačových metod a obecně informatiky.

Rozšiřující
Literatura
 • Atkins, B. T. S. Corpus Lexicography: The Bilingual Dimension. Computational Lexicology andLexicography1, 1991, 43–64.
 • Atkins, B. T. S. & A. Zampolli. (eds.)Computational Approaches to the Lexicon, 1994.
 • Barnbrook, G. Language and Computers, 1996.
 • Batori, I. S. & W. Lenders, W. ad. (eds.) Computational Linguistics/Computerlinguistik. An International Handbook on Computer Oriented Language Research and Applications. Ein internationales Handbuch zur computergestützten Sprachforschung und ihrer Anwendungen, 1989.
 • Boguraev, B. & T. Briscoe. Computational Lexicography for Natural Language Processing, 1989.
 • Butler, C. S. Computers in Linguistics, 1985.
 • Butler, C. S. (ed.) Computers and Written Texts, 1992.
 • Čermák, F. Komputační lexikografie. In Čermák, F. & R. Blatná (eds.), Manuál lexikografie, 1995, 50–71.
 • Diaper, D. Natural Language Communication with Computers: Theory, Needs and Practice. In Duffin, P. (ed.), Proceedings of the Second European Conference on KBS in Government, 1988, 19–44.
 • Garside, R. & G. Leech ad. The Computational Analysis of English: A Corpus Based Approach, 1987.
 • Grishman, R. Computational Linguistics. An Introduction, 1986.
 • Jurafsky, D. & J. H. Martin. Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition, 2009.
 • Kennedy, G. An Introduction to Corpus Linguistics, 1998.
 • Kiefer, F. & G. Kiss ad. (eds.) Papers in Computational Lexicography COMPLEX’92, 1992.
 • Manning, Ch. D. & H. Schütze. Foundations of Statistical Natural Language Processing, 1999.
 • McEnery, A. M. Computational Linguistics, 1992.
 • McEnery, A. M. Corpus Linguistics: An Introduction, 1996.
 • Oakes, M. P. Statistics for Corpus Linguistics, 1998.
 • Ooi, B. Y. V. Computer Corpus Lexicography, 1998.
 • Partee, B. H. & A. ter Meulen ad. Mathematical Methods in Linguistics, 1990.
 • Pitrat, J. An Artificial Intelligence Approach to Understanding Natural Language, 1988.
 • Uszkoreit, H. What Is Computational Linguistics?, 2000.
Citace
Vladimír Petkevič (2017): KOMPUTAČNÍ LINGVISTIKA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/KOMPUTAČNÍ LINGVISTIKA (poslední přístup: 29. 5. 2024)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka