PALINDROM

Základní

Symetrický výraz; lze ho číst zprava doleva n. zleva doprava a má v obou případech stejný význam. Klasický příklad z oblasti jazyka je slovo nezařazen a věta Kobyla má malý bok. V matematice existují palindromatická čísla, tj. čísla, jejichž hodnota se nezmění, pokud číslice napíšeme v opačném pořadí, např. (triviální): 111, (netriviální): 97479.

Palindromatická slova a tvary slov jsou náhodné, lidmi jen zpozorované; jsou to pravé p. (radar, kajak, Ninin), p. větší než slovo, tj. palindromatická slovní spojení (idol z lodi) a palindromatické věty, souvětí či texty (Je hej mě. Ti, co v cíli míří, milí cvoci, těm je hej!), jsou úmyslně tvořeny pro to, aby vznikl p. (třeba jako slovní hříčka) a neberou v potaz mezery mezi slovy ani interpunkci a diakritiku a jejich význam je mnohdy zcela vágní: Ivo, vloni malá láska, jak sálá lamino lvovi. Viz http://vladaspada.sweb.cz/.

Vedoucí výzkumu firmy Google P. Norvig vytvořil program, který vygeneroval nejdelší p.angl., který má 17 826 slov; viz http://norvig.com/.

Viz též ↗ambigram, který se dá číst nejen oběma směry jako p., ale i jinak; p. je tedy podmnožinou ambigramu.

Rozšiřující
Literatura
Citace
Petr Karlík (2017): PALINDROM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/PALINDROM (poslední přístup: 24. 5. 2024)

Další pojmy:

obecná lingvistika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka