Výsledky hledání

hesla autora Marek Nekula

Z
R
Z
R
ČÁSTICE (partikule)
Z
R
EPISTÉMICKÁ ČÁSTICE (jistotněmodalitní částice, modální částice, faktuální částice, modální slovo)
Z
R
Z
R
EVALUAČNÍ ČÁSTICE (hodnotící částice, pocitová částice, emocionální částice)
Z
R
FEMINISTICKÁ LINGVISTIKA (feminist linguistics)
Z
R
GENERICKÁ REFERENCE (reference k druhům)
Z
R
INDIVIDUÁLNÍ REFERENCE (singulární reference)
Z
R
INTENZIFIKAČNÍ ČÁSTICE (zesilovací částice)
Z
R
Z
R
IZOTOPIE (izotopické vztahy)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
KREOL (kreolština, kreolský jazyk)
Z
R
LANGUE A PAROLE (jazyk a mluva)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
POSTOJOVÁ ČÁSTICE (hodnotící částice)
Z
R
PREFERENČNÍ ČÁSTICE (přací částice, optativní částice)
Z
R
PŘEDMĚT ŘEČI (discourse subject)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
UJIŠŤOVACÍ ČÁSTICE (výrazová částice, expresívní částice)
Z
R
VLASTNÍ JMÉNO (proprium)
Z
R
VÝPŮJČKA (přejímka)
Z
R
VYTÝKACÍ ČÁSTICE (fokusační částice, aktualizační částice, zdůrazňovací částice, gradační částice)
Z
R

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka