Výsledky hledání

hesla autora Marie Krčmová

Z
R
Z
R
APROXIMANTA (klouzavý konsonant)
Z
R
ARTIKULACE (článkování)
Z
R
ASIMILACE (spodoba)
Z
R
DIFTONG (dvojhláska)
Z
R
ELIZE (výpustka)
Z
R
Z
R
Z
R
EUFONIE (zvukosled, libozvučnost)
Z
R
Z
R
HIÁT (průzev)
Z
R
Z
R
Z
R
KONTOID (konsonant, souhláska)
Z
R
METATEZE (přesmykování)
Z
R
MLUVNÍ ORGÁNY (mluvní ústrojí, mluvidla)
Z
R
MONOFTONG (jednoduchý vokál, samohláska)
Z
R
Z
R
PERCEPCE ZVUKOVÉ ŘEČI (percepce mluvené řeči)
Z
R
PROFESNÍ MLUVA (profesní jazyk)
Z
R
PROTEZE (předsouvání)
Z
R
Z
R
RÁZ (tvrdý hlasový začátek, předraz)
Z
R
SLABIKA (sylaba)
Z
R
SOCIOLEKT (slang)
Z
R
SONORNÍ KONSONANT (sonorní kontoid, sonora, sonoranta)
Z
R
Z
R
STYLOVÝ PŘÍZNAK (stylový odstín, stylové zabarvení)
Z
R
TRANSKRIPCE (přepis)
Z
R
VLASTNÍ KONSONANT (obstruent, pravý konsonant, šumový konsonant)
Z
R
VOKOID (vokalický zvuk, samohláska, vokál)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka