PROFESNÍ MLUVA  (profesní jazyk)

Základní

Označení ↗sociolektu typického pro některou profesi. Jako u všech sociolektů je pro každou p.m. typická část slovní zásoby tvořená ↗profesionalismy, jiné jazykové roviny patří k některé z ↗substandardních variet národního jazyka, většinou ↗obecné češtině n. ↗interdialektu. Vzhledem k tomu, že se p.m. konstituují v různě velkých pracovních kolektivech na různých místech, není jednotná, ale liší se i u téže profese v různých regionech (např. rozdíly hornické mluvy v Kladně, na Ostravsku a na Oslavansku). P.m. působí na standardní češtinu zejména tím, že část jejích pojmenování ztrácí vazbu na profesi a zobecňuje.

Rozšiřující
Literatura
Citace
Marie Krčmová (2017): PROFESNÍ MLUVA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/PROFESNÍ MLUVA (poslední přístup: 21. 4. 2024)

Další pojmy:

stylistika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka