Výsledky hledání

kategorie "fonetika"

Z
R
Z
R
AKROFONIE (hláskování)
Z
R
APROXIMANTA (klouzavý konsonant)
Z
R
ARTIKULACE (článkování)
Z
R
ASIMILACE (spodoba)
Z
R
DIFTONG (dvojhláska)
Z
R
ELIZE (výpustka)
Z
R
Z
R
Z
R
EUFONIE (zvukosled, libozvučnost)
Z
R
Z
R
HIÁT (průzev)
Z
R
Z
R
KARDINÁLNÍ VOKÁLY (cardinal vowels)
Z
R
KONSONANT (souhláska)
Z
R
KONTOID (konsonant, souhláska)
Z
R
METATEZE (přesmykování)
Z
R
MLUVNÍ ORGÁNY (mluvní ústrojí, mluvidla)
Z
R
MLUVNÍ TAKT (stress group, přízvukový takt, zvukové slovo)
Z
R
MONOFTONG (jednoduchý vokál, samohláska)
Z
R
Z
R
PERCEPCE ZVUKOVÉ ŘEČI (percepce mluvené řeči)
Z
R
PROMLUVOVÝ ÚSEK (phonemic clause, tone unit, Tongruppe)
Z
R
PROTEZE (předsouvání)
Z
R
RÁZ (tvrdý hlasový začátek, předraz)
Z
R
Z
R
SEKUNDÁRNÍ ARTIKULACE (doplňková artikulace)
Z
R
SLABIKA (sylaba)
Z
R
SLABIKOVÁNÍ (sylabikace)
Z
R
SONORNÍ KONSONANT (sonorní kontoid, sonora, sonoranta)
Z
R
TRANSKRIPCE (přepis)
Z
R
VERBERANTA (švih, tap, flap)
Z
R
VLASTNÍ KONSONANT (obstruent, pravý konsonant, šumový konsonant)
Z
R
VOKÁL (samohláska)
Z
R
VOKOID (vokalický zvuk, samohláska, vokál)
Z
R
VÝPŮJČKA (přejímka)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka