AKROFONIE  (hláskování)

Základní

Pojmenování písmena abecedy užitím slova, jehož počáteční hláska je hláska reprezentovaná tímto písmenem: L jako Ludmila. Typický kontext a.:

A:

Bydlím v Lózán.

B:

Kde?

A:

Budu to hláskovat: L jako Ludmila, A jako Adam, U jako Uršula, S jako Sandra, A jako Adam, N jako Norbert, N jako Norbert, E jako Eva.

A. je strategie, jejímž cílem je v mluveném diskurzu zajistit správný přenos slov. V běžné komunikaci je tato strategie využívána zvláště pro celá slova, u nichž se liší grafická a fonetická podoba, a je tedy nebezpečí, že komunikace nebude úspěšná, může se však použít i pro jednotlivá písmena ve slově obsažená. V některých profesních diskurzech (např. v letectví, armádě) se a. používá jako strategie zajišťující vyloučení možnosti nedorozumění. Cíli a. odpovídá volba hláskovacích slov: musí jít o slova, z nichž žádná dvě se svou výslovností nepodobají. Preferována jsou známá propria, a to ↗antroponyma a ↗toponyma. Rozdíly a. v běžném diskurzu a v profesních diskurzech: v běžném diskurzu hláskovací jméno volí mluvčí, v profesních diskurzech je hláskovací jméno definováno tzv. hláskovací tabulkou (viz např. Hláskovací tabulku ze Sbírky zákonů č. 200/2000, níže), v běžném diskurzu se užívá hláskovací jméno se syntaxí [P jako NomPetr], v profesních diskurzech se syntaxí [NomPetr].

Hláskovací tabulka

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů ze dne 30. června 2000 o způsobu tvorby volacích značek, jejich používání a o druzích telekomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány (http://crk.cz/; zde i tabulka pro angl.).

A

Adam

Ň

Nina

B

Božena

O

Oto (Otakar)

C

Cyril

P

Petr

Č

Čeněk

Q

Quido [vysl. Kvído]

D

David

R

Rudolf

Ď

Ďáblice

Ř

Řehoř

E

Emil

S

Svatopluk

F

František

Š

Šimon

G

Gustav

T

Tomáš

H

Helena

Ť

Těšnov

CH

Chrudim

U

Urban

I

Ivan

V

Václav

J

Josef

W

Dvojité V

K

Karel

X

Xaver

L

Ludvík

Y

Ypsilon

Ľ

Ľubochňa

Z

Zuzana

M

Marie

Ž

Žofie

N

Norbert

Rozšiřující
Literatura
Citace
Petr Karlík (2017): AKROFONIE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/AKROFONIE (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

fonetika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka