Výsledky hledání

hesla začínající na "I"

Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
ILOKUČNÍ SLOVESO (ilokuční predikátor)
Z
R
IMPERATIV (rozkazovací způsob)
Z
R
Z
R
INDIVIDUÁLNÍ REFERENCE (singulární reference)
Z
R
Z
R
INFINITIV (neurčitek)
Z
R
INKOMPATIBILITA (neslučitelnost)
Z
R
Z
R
INSTRUMENTÁL (7. pád)
Z
R
Z
R
INTENZIFIKAČNÍ ČÁSTICE (zesilovací částice)
Z
R
INTERCORP (InterCorp)
Z
R
INTERDIALEKT (nadnářečí, oblastní nářečí, nivelizovaná podoba místního nářečí)
Z
R
Z
R
Z
R
ITERATIVNOST (frekventativnost, násobenost, opakovanost)
Z
R
Z
R
IZOTOPIE (izotopické vztahy)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka