INTERSTRATÁLNÍ FRAZÉM

Základní

Frazém komponentově smíšený, jehož komponenty patří do různých úrovní (rovin) jaz., zvl. lexikální a propoziční. Srov. (V – KL (klauze)) hledat, kde nechal tesař díru; dát mu, co se do něj vejde; funkčně tyto frazémy patří mezi ↗frazémy kolokační, i když jde o kombinaci slova a klauze. Zpravidla je komponent patřící do roviny lexikální v textu omezeně obměnitelný, zatímco na něm závislá klauze (rovina vyšší) zůstává neměnná.

Rozšiřující
Literatura
  • Čermák, F. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology, 2007.
  • Viz též Frazém a idiom.
Citace
František Čermák (2017): INTERSTRATÁLNÍ FRAZÉM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/INTERSTRATÁLNÍ FRAZÉM (poslední přístup: 24. 5. 2024)

Další pojmy:

frazeologie a idiomatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka