ITERACE

Základní

Z pohledu frazeologie a idiomatiky formální a sémantické opakování komponentů stejného formálního, resp. sémantického typu v tomtéž frazému. Je založena buď na opakování třídovém (zvl. téhož slovního druhu), n. individuálním (téže konkrétní formy) a je základním principem stavby ↗binomiálů, subtypu ↗kolokačních frazémů, srov. oba typy i. v příkladech sůl a pepř (substantiva) a den co den (totéž substantivum).

Rozšiřující
Literatura
  • Čermák, F. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology, 2007.
Citace
František Čermák (2017): ITERACE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ITERACE (poslední přístup: 13. 6. 2024)

Další pojmy:

frazeologie a idiomatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka