INSTANCE

Základní

V teorii ↗FPV termín reflektující rozlišování realizace ↗stupňů VD z hlediska toho, jak nositelé stupně ↗VD jsou či nejsou vystaveni působení jednoho z ↗faktorů FSP. Podle ✍Firbase (1979) je účelné rozlišovat věty první instancevěty druhé instance. První instance se ještě dělí na základní (první) instanciběžnou (první) instanci. Do základní instance patří ty věty (ta ↗distribuční pole VD), v nichž všechny složky jsou nezávislé na bezprostředním relevantním kontextu; ↗stupně VD jsou v nich distribuovány mezi nositeli VD jen na základě souhry linearity a dynamické sémantiky (v psaném jaz.), případně ještě intonace (v mluveném jaz.), zatímco kontext je mimo hru (viz ↗faktory FPV). Větou základní instance je V jedné zemi panoval starý král, kde ↗diatéma, ↗tranzit a ↗réma vlastní jsou určovány dynamickými sémantickými funkcemi SCÉNA, PREZENTACE a JEV (viz ↗stupnice VD). Do běžné instance patří ty věty (ta ↗distribuční pole VD), u nichž jedna n. více složek (nositelů VD) je závislá na (bezprostředním relevantním) kontextu (je kontextově zapojená). Takové věty jsou při používání přirozeného jaz. ve většině. Druhá věta následujícího souvětí patří do běžné instance: [V jedné zemi panoval starý král] a ten král měl tři syny. V tomto případě ten král je složka kontextově zapojená (a je tematickou jednotkou), zatímco měltři syny jsou složky kontextově nezapojené (zde tranzit a vlastní réma). Do druhé instance patří ty věty (ta ↗distribuční pole VD), u nichž jsou všechny složky kontextově zapojené, až na složku jedinou, která je (většinou kontrastním) ↗rématem vlastním. Například: A: V zemi panoval král a ten král měl tři syny. – B: Ne. V zemi panoval král a ten král měl tři DCERY. U mluvčího B jsou všechny složky souvětí, které opakuje po mluvčím A (V zemi panoval starý král a ten král měl tři), kontextově zapojeny, jedinou neopakovanou, kontextově nezapojenou složkou je slovo DCERY. V následujícím příkladě se vlastním rématem stává pouhý personálně-numerální exponent slovesa ‑me: A: Zítra pojedu do Prahy. – B: Zítra pojedeME do Prahy.

Rozšiřující
Literatura
Citace
Ludmila Uhlířová, Aleš Svoboda (2017): INSTANCE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/INSTANCE (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka