INTERPRETACE

Základní

Ve formální sémantice (v tzv. ↗logické analýze přirozeného jazyka) je sémantická (přesněji; sémanticko-pragmatická) interpretace chápána jako procedura, která jednotlivým větám přirozeného jazyka, resp. jejich významovým zápisům (ve ↗FGP viz ↗tektogramatika), přiřazuje jejich intenzionální hodnoty (↗propozice jako funkce z ↗možných světů do pravdivostních hodnot), a to na základě specifikace ↗reference, přenesených významů i vyvozování důsledků z informací daných kontextem, komunikační situací a dalšími znalostmi. Viz také ↗inference, ↗entailment, ↗presupozice.

Viz také ↗princip plné interpretace v ↗TGG, ↗interpretace textu↗textové lingvistice.

Rozšiřující
Literatura
Citace
Eva Hajičová (2017): INTERPRETACE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/INTERPRETACE (poslední přístup: 27. 5. 2024)

Další pojmy:

sémantika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka