INFINITIVNÍ KMEN

Základní

V tradiční morfologii část ↗neurčitého slovesného tvaru, ke které se připojuje koncovka ↗infinitivu. Podle i.k. třídí č. slovesa např. Rusínová (v PMČ, 1995). 2 (1986) pracuje s pojmem infinitivní kmenotvorná přípona pro rozdělení slovesných vzorů uvnitř tříd vydělených podle ↗kmene přítomného. Srovnání obou přístupů viz ČŘJ (1996:209), AGSČ (2013:453n.), samostatný přístup má MSoČ 1 (2010:247n.).

PMČ (1995) je pro I. třídu slovesnou podle i.k. kmenotvorná přípona ‑0‑ a jednotlivé vzory se liší podle tvoření všech určitých a neurčitých tvarů. Podobně je tomu u II. třídy s kmenotvornou příponou i.k. ‑nou‑/‑mou­‑ (tisk‑nou‑(t), mi‑nou‑(t), poj‑mou‑(t)) s dubletou ‑í‑ (t‑nou‑(t) / t‑í‑(t)), která může být u některých sloves variantou: zač‑í‑(t), vz‑í‑(t) × j‑mou‑(t), p‑nou‑(t). III. třída má kmenotvornou příponu i.k. ‑e‑/(‑ě‑) s hláskovou alternací ě/í : trp‑ě‑(t) – bd‑í‑(t). IV. třída má kmenotvornou příponu i.k. ‑a‑/(‑á‑), kde ‑á‑ je hláskovou alternativou pro jednoslabičná slovesa ps‑á‑(t) × naps‑a‑(t). V. třída má kmenotvornou příponu i.k. ‑i‑ s alternativou ‑í­‑: pros‑i‑(t) – ct‑í‑(t). VI. třída má kmenotvornou příponu i.k.ova‑ (kup‑ova‑(t)). Viz také ↗kmen, ↗minulý kmen, ↗přítomný kmen.

Rozšiřující
Literatura
 • AGSČ, 2013.
 • ČM, 1981.
 • ČŘJ, 1996.
 • 1, 1986.
 • 2, 1986.
 • MSoČ 1, 2010.
 • Osolsobě, K. Algoritmický popis české formální morfologie a strojový slovník češtiny. PhD. dis., FF MU, Brno, 1996.
 • Osolsobě, K. Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny, 2011.
 • PMČ, 1995.
 • Romportl, S. Struktura gramatické složky slovesných tvarů určitých v češtině, 1970.
 • Rusínová, Z. Současná česká morfologie, 1993.
Citace
Klára Osolsobě (2017): INFINITIVNÍ KMEN. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/INFINITIVNÍ KMEN (poslední přístup: 21. 4. 2024)

Další pojmy:

gramatika morfologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka