INTENZE

Základní

Původně ta část významu výrazu, která přesahuje jeho ↗extenzi. V techničtějším smyslu iniciovaném zejména ✍Carnapem (1947) jde v podstatě o extenzi relativizovanou k ↗možným světům, matematicky tedy o funkci, která každému možnému světu přiřadí extenzi daného termínu v tomto světě. Viz též ↗formální sémantika, ↗intenzionální sémantika.

Rozšiřující
Literatura
  • Carnap, R. Meaning and Necessity, 1947.
  • Materna, P. Svět pojmů a logika, 1995.
  • Peregrin, J. Kapitoly z analytické filosofie, 2005.
  • Sgall, P. & E. Hajičová ad. The Meaning of the Sentence in its Semantic and Pragmatic Aspects, 1986.
  • Sgall, P. a kol. Úvod do syntaxe a sémantiky, 1986.
Citace
Jaroslav Peregrin (2017): INTENZE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/INTENZE (poslední přístup: 22. 6. 2024)

Další pojmy:

logika lexikologie sémantika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka