INTENZIONÁLNÍ SÉMANTIKA

Základní
Rozšiřující

Formálně‑logický systém navržený jako prostředek explikace sémantiky přirozeného jazyka. Je založen na ztotožňování významu výrazu s jeho intenzí, chápanou jako funkce přiřazující každému ↗možnému světu ↗extenzi tohoto výrazu v tomto světě. Nejznámější systém intenzionální logiky navrhl R. Montague, jiným pozoruhodným systémem je ↗transparentní ntenzionální logika (TIL) P. Tichého. Viz též ↗formální sémantika.

Literatura
  • Fox, C. & S. Lappin. Foundations of Intensional Semantics, 2005.
  • Gamut, L. T. F. Logic, Language and Meaning 2, 1991.
  • Materna, P. Svět pojmů a logika, 1995.
  • Materna, P. & K. Pala ad. Logická analýza přirozeného jazyka, 1989.
  • Montague, R. Formal Philosophy: Selected Papers of R. Montague, 1974.
  • Tichý, P. The Foundations of Frege’s Logic, 1988.
Citace
Jaroslav Peregrin (2017): INTENZIONÁLNÍ SÉMANTIKA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/INTENZIONÁLNÍ SÉMANTIKA (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

logika sémantika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka