Autoři encyklopedie

 • Gabriel Altmann, Lüdenscheid
 • Jan Andres, Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
 • Johan van der Auwera, Center for Grammar, Cognition and Typology, University of Antwerp, Antwerp
 • Jarmila Bachmannová, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dialektologické oddělení, Brno
 • Jan Balhar, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dialektologické oddělení, Brno
 • Aleš Bičan, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., etymologické oddělení, Brno; Ústav jazykovědy a baltistiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Lenka Bičanová, Ústav jazykovědy a baltistiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Jana Bílková, Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové
 • Petr Biskup, Institut für Slavistik, Philosophische Fakultät, Universität Leipzig, Leipzig
 • Ondřej Bláha, Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
 • Izabela Blaszczyk, Lehrstuhl für slavische Sprachwissenschaft, Fakultät für Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften, Universität Regensburg, Regensburg
 • Václav Blažek, Ústav jazykovědy a baltistiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Michaela Boháčová, Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Ondřej Bojar, Ústav formální a aplikované lingvistiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Tomáš Bořil, Fonetický ústav, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Máša Bořkovcová, Seminář romistiky, Katedra středoevropských studií, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Ivana Bozděchová, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Pavel Caha, Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Václav Cvrček, Ústav Českého národního korpusu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Radek Čech, Katedra českého jazyka, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
 • Marie Čechová, Katedra bohemistiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
 • František Čermák, Ústav Českého národního korpusu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • David S. Danaher, Department of Slavic Languages and Literature, University of Wisconsin-Madison, WI
 • František Daneš
 • Jaroslav David, Katedra českého jazyka, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
 • Mojmír Dočekal, Ústav jazykovědy a baltistiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Jakub Dotlačil, Center for Language and Cognition, Faculty of Arts, University of Groningen
 • Vít Dovalil, Ústav germánských studií, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Věra Dvořák, Department of Linguistics, Rutgers University, New Brunswick, NJ
 • Eva Eckertová, Anglo-American University, Prague
 • Viktor Elšík, Ústav obecné lingvistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Joseph Emonds, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
 • Adolf Erhart
 • François Esvan, Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, Università degli studi di Napoli L'Orientale, Napoli
 • Dan Faltýnek, Katedra obecné lingvistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
 • Masako Fidler, Department of Slavic Studies, Brown University, Providence, RA
 • Alena Andrlová Fidlerová, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Zbyněk Fišer, Ústav české literatury a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Eva Flanderková, Ústav obecné lingvistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Mirjam Fried, Ústav obecné lingvistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Markus Giger, Ústav východoevropských studií, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Miroslav Grepl, Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (emeritus)
 • Jan Hajič, Ústav formální a aplikované lingvistiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Eva Hajičová, Ústav formální a aplikované lingvistiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Ernst Hansack, Lehrstuhl für slavische Sprachwissenschaft, Fakultät für Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften, Universität Regensburg, Regensburg (emeritus)
 • Björn Hansen, Lehrstuhl für slavische Sprachwissenschaft, Fakultät für Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften, Universität Regensburg, Regensburg
 • Radoslav Harman, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Milan Harvalík, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení onomastiky, Praha
 • Martin Havlík, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení stylistiky a lingvistiky textu, Praha
 • Eva Havlová
 • Milada Hirschová, Katedra českého jazyka, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Zdeňka Hladká, Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Jana Hoffmannová, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení stylistiky a lingvistiky textu, Praha
 • Jiří Homoláč, Akcent College, Praha
 • Milada Homolková, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka, Praha
 • Jan Hric, Katedra teoretické informatiky a matematické logiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Jaroslav Hubáček, Katedra českého jazyka, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava (emeritus)
 • Jan Chloupek
 • Leonid Iomdin, Laboratory of Computational Linguistics, Institute for Information Transmission Problems, Russian Academy of Sciences, Moscow
 • Pavel Ircing, Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita, Plzeň
 • Laura A. Janda, Department of Language and Linguistics, HSL Faculty, UiT The Arctic University of Norway
 • Ilona Janyšková, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., etymologické oddělení, Brno
 • Tomáš Jelínek, Ústav teoretické a komputační lingvistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Milan Jelínek
 • Lucie Jílková, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení stylistiky a lingvistiky textu, Praha
 • Filip Jurčíček, Ústav formální a aplikované lingvistiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Michal Jurka, Katedra obecné lingvistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
 • Petr Kaderka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení stylistiky a lingvistiky textu, Praha
 • Petr Karlík, Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Petr Karlík mladší, Onamba, s. r. o., Olomouc
 • Helena Karlíková, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., etymologické oddělení, Brno
 • Stanislava Kloferová, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dialektologické oddělení, Brno
 • Martina Kloudová, Nakladatelství MOBA, Brno
 • Miloslava Knappová, Praha
 • Robert Kolár, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
 • Ivana Kolářová, Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Marie Kopřivová, Ústav Českého národního korpusu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Jan Kořenský, Katedra obecné lingvistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
 • Pavel Kosek, Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Peter Kosta, Institut für Slavistik, Philosophische Fakultät, Universität Potsdam, Potsdam
 • Michaela Koščová, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Jiří Koten, Katedra bohemistiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
 • Ondřej Koupil, Olomouc
 • Michal Kovář, Ústav jazykovědy a baltistiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Michala Králíková, Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Marie Krappmann, Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
 • Jiří Kraus, Praha
 • Marie Krčmová, Ústav jazykovědy a baltistiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Susan Kresin, Department of Slavic, East European and Eurasian Languages and Cultures, University of California, Los Angeles, CA
 • Michal Křen, Ústav Českého národního korpusu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Michal Křístek, Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Pavel Kubaník, Seminář romistiky, Katedra středoevropských studií, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Miroslav Kubát, Katedra českého jazyka, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
 • Tomáš Kubík, Nemocnice Písek, a.s.
 • Vladislav Kuboň, Ústav formální a aplikované lingvistiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Ivona Kučerová, Department of Language and Linguistics, McMaster University, Hamilton, ON
 • Natalia Levshina, Institut für Anglistik, Universität Leipzig, Leipzig
 • Alena Macurová, Ústav jazyků a komunikace neslyšících, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Ján Mačutek, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Jarosław Malicki, Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 • Petr Mareš, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Olga Martincová, Praha
 • Jindřich Matoušek, Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita, Plzeň
 • Lucie Taraldsen Medová
 • Barbara Mertins (roz. Schmiedtová), Institut für deutsche Sprache und Literatur, Technische Universität, Dortmund
 • Roland Meyer, Institut für Slawistik, Philosophische Fakultät II, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin
 • Krzysztof Migdalski, Institute of English Studies, Faculty of Letters, University of Wroclaw, Wroclaw
 • Eva Minářová, Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Kamila Mrázková, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení stylistiky a lingvistiky textu, Praha
 • Iveta Mrázová, Katedra teoretické informatiky a matematické logiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Richard Müller, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
 • Mira Nábělková, Katedra středoevropských studií, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Olga Navrátilová, Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Iva Nebeská
 • Anna Nedoluzhko, Ústav formální a aplikované lingvistiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Marek Nekula, Bohemicum / Institut für Slavistik, Fakultät für Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften, Universität Regensburg, Regensburg
 • Jiří Nekvapil, Ústav obecné lingvistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Zuzana Nevěřilová, Centrum zpracování přirozeného jazyka, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno
 • Stefan Michael Newerkla, Institut für Slawistik, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien
 • Mark Newson, Eötvös Loránd University, Hungary
 • Pavel Novák
 • Renata Novotná
 • Norbert Nübler, Institut für Slavistik, Philosophische Fakultät, Christian-Albrechts-Universität, Kiel
 • Radek Ocelák , Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
 • Karel Oliva, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha
 • Klára Osolsobě, Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Ivo Osolsobě
 • Ludmila Pacnerová
 • Karel Pala, Centrum zpracování přirozeného jazyka, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno
 • Zdena Palková, Fonetický ústav, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Jarmila Panevová, Ústav formální a aplikované lingvistiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Pavel Pecina, Ústav formální a aplikované lingvistiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Jaroslav Peregrin, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
 • Anna Maria Perissutti, Dipartimento di lingue e letterature, Università degli Studi di Udine, Udine
 • Ondřej Pešek, Ústav romanistiky, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice
 • Vladimír Petkevič, Ústav teoretické a komputační lingvistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Petr Plecháč, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
 • Jana Pleskalová, Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Jan Radimský, Ústav romanistiky, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice
 • Paul Rastall, City University of Hong Kong and Portsmouth University, UK (emeritus)
 • Alexandr Rosen, Ústav teoretické a komputační lingvistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Zdenka Rusínová, Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (emeritus)
 • Lucie Saicová Římalová, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Tamah Sherman, Ústav obecné lingvistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení stylistiky a lingvistiky textu, Praha
 • Tobias Scheer, Université Nice Sophia Antipolis, CNRS 7320
 • Boris Skalka, Facta Medica, s. r. o., Brno
 • Radek Skarnitzl, Fonetický ústav, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Marián Sloboda, Katedra středoevropských studií, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Olga Stehlíková
 • Hana Strachoňová, Ústav jazykovědy a baltistiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Jana Straková , Ústav formální a aplikované lingvistiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Roman Sukač, Ústav bohemistiky a knihovnictví, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita, Opava
 • Zbyněk Sviták, Ústav pomocných věd historických a archivnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Aleš Svoboda
 • Ondřej Šefčík, Ústav jazykovědy a baltistiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Radek Šimík, Institut für Slawistik, Philosophische Fakultät II, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin
 • Milena Šipková, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dialektologické oddělení, Brno
 • Hana Gruet Škrabalová, Department of Linguistics, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand
 • Dušan Šlosar, Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (emeritus)
 • Rudolf Šrámek, Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Jan Štěpán, Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
 • František Štícha, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení gramatiky, Praha
 • Michaela Tabakovičová, Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Knut Tarald Taraldsen, Department of Linguistics, Faculty of Humanities, Social Science and Education, University of Tromsø, Tromsø
 • Jiří Trávníček, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Brno
 • Vladimír Trpka, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
 • Jana Marie Tušková , Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Ludmila Uhlířová, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha (emeritus)
 • Lenka Uličná, Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
 • Oldřich Uličný, Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
 • Jana Valdrová, Katedra germanistiky, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice
 • Irena Vaňková, Ústav jazyků a komunikace neslyšících, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Ivo Vasiljev, nezávislý badatel
 • Radoslav Večerka, Ústav jazykovědy a baltistiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (emeritus)
 • Jarmil Vepřek, Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Ljuba Veselinova, Department of Linguistics, Stockholms universitet, Stockholm
 • Ludmila Veselovská, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
 • Kateřina Veselovská, Ústav formální a aplikované lingvistiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Jan Volín, Fonetický ústav, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Taťána Vykypělová, Institut für Slawistik, Universität Wien, Wien
 • Roland Wagner, Katedra německého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • James Wilson, School of Languages, Cultures and Societies, University of Leeds
 • Uliana Yazhinova, Institut für Slawistik, Philosophische Fakultät II, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin
 • Jiří Zeman, Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové
 • Daniel Zeman, Ústav formální a aplikované lingvistiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Šárka Zikánová, Ústav formální a aplikované lingvistiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Markéta Ziková, Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • Petr Zima
 • Ilse Zimmermann, Berlín
 • Zdeněk Žabokrtský, Ústav formální a aplikované lingvistiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Stanislav Žaža, Ústav slavistiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Zobrazení:

CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012-2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka