Výsledky hledání

hesla autora Markéta Ziková

Z
R
-TELN-ADJEKTIVUM (adjektivum s -teln-)
Z
R
Z
R
DISTRIBUOVANÁ MORFOLOGIE (distributed morphology, DM)
Z
R
JAKOBSONOVO PRAVIDLO (Jakobson’s vowel truncation)
Z
R
KUMULATIVNÍ MORFÉM (portmanteau morfém)
Z
R
LAKUNA (náhodná mezera, accidental gap)
Z
R
LENICE (oslabení konsonantů)
Z
R
Z
R
Z
R
PREFIX (předpona)
Z
R
PRÉZENS (přítomný čas)
Z
R
PRINCIP MAXIMÁLNÍ INICIÁLY (Maximal Onset Principle)
Z
R
Z
R
SLABIČNÝ KONSONANT (slabikotvorný konsonant)
Z
R
SLABIKA (sylaba)
Z
R
Z
R
TRUNCATION (zkracování, usekávání, clipping)
Z
R
VNĚJŠÍ KOMPOZITUM (exocentrické kompozitum, bahuvrīhi)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka