Výsledky hledání

hesla autora Ludmila Veselovská

Z
R
Z
R
AKTANT (participant)
Z
R
FONETICKÁ FORMA (phonetic form, PF)
Z
R
HLOUBKOVÁ STRUKTURA (deep structure)
Z
R
INFINITIV (neurčitek)
Z
R
Z
R
Z
R
NUMERACE (numeration)
Z
R
OVLÁDÁNÍ (command)
Z
R
Z
R
POSESIVNÍ -ŮV-/-IN-ADJEKTIVUM (přivlastňovací -ův-/-in-adjektivum, přivlastňovací adjektivum, posesivní adjektivum, přídavné jméno přivlastňovací, nominální posesivum)
Z
R
POSUN Α (move α, posun alfa, move alpha)
Z
R
POVRCHOVÁ STRUKTURA (surface structure)
Z
R
PRÁZDNÁ KATEGORIE (empty category)
Z
R
RYS (feature)
Z
R
Z
R
STOPA (trace)
Z
R
Z
R
TEORIE OHRANIČENÍ (bounding theory)
Z
R
TEORIE PRINCIPŮ A PARAMETRŮ (Principle and Paramether Theory, PPT)
Z
R
TEORIE ŘÍZENÍ (government theory)
Z
R
TEORIE ŘÍZENÍ A VÁZÁNÍ (Government and Binding Theory, G&B, GB)
Z
R
THETA TEORIE (θ teorie)
Z
R
UNIVERZÁLNÍ GRAMATIKA (U-grammar, UG)
Z
R
VNOŘENÍ (merge)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka