Výsledky hledání

hesla autora Marián Sloboda

Z
R
JAZYKOVÁ POLITIKA (language policy, language politics, politics of language)
Z
R
JAZYKOVÝ POSUN (jazyková směna, language shift, Sprachwechsel)
Z
R
MATEŘSKÝ JAZYK (rodný jazyk)
Z
R
MATCHED-GUISE TECHNIQUE (matched-guise test; technika matched-guise)
Z
R
MENŠINOVÝ JAZYK (minority language)
Z
R
MULTILINGVISMUS (mnohojazyčnost, vícejazyčnost)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka