Výsledky hledání

hesla autora Mojmír Dočekal

Z
R
KOMPOZICIONALITA (kompozicionálnost)
Z
R
MERONYMNĚ-HOLONYMNÍ VZTAH (meronymie, holonymie)
Z
R
NEGACE (zápor)
Z
R
NEGATIVNĚ POLARITNÍ VÝRAZ (negative polarity item, NPI)
Z
R
NEGATIVNÍ STOUPÁNÍ (neg-raising)
Z
R
OSLÍ VĚTA (donkey sentence)
Z
R
OSTROV (island)
Z
R
SYNONYMIE (souznačnost)
Z
R
VNOŘENÍ (merge)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka