Výsledky hledání

hesla autora Petr Biskup

Z
R
Z
R
ADVERBIUM (příslovce)
Z
R
BARIÉRA (barrier)
Z
R
DĚDĚNÍ RYSŮ (feature inheritance)
Z
R
FÁZE (phase)
Z
R
Z
R
PHI RYSY (φ-rysy)
Z
R
PODMÍNKA FÁZOVÉ IMPENETRABILITY (phase impenetrability condition, PIC)
Z
R
PREFIX (předpona)
Z
R
PŘEDLOŽKA (prepozice)
Z
R
SKREMBLING (scrambling)
Z
R
SUBJACENCE (subjacency)
Z
R
TELIČNOST (telicita)
Z
R
VID (aspekt)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka