Výsledky hledání

hesla autora Marie Kopřivová

Z
R
MLUVENÝ KORPUS (korpus mluveného jazyka)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2018

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka