Výsledky hledání

hesla autora Zdeňka Hladká

Z
R
ABSTRAKTUM (abstraktní podstatné jméno)
Z
R
APELATIVIZACE (deproprializace, deonymizace)
Z
R
AUTOSÉMANTIKUM (plnovýznamové slovo, autosémantický slovní druh)
Z
R
DESÉMANTIZACE (významové vyprázdnění, významové oslabení)
Z
R
DYSFEMISMUS (pejorativum)
Z
R
Z
R
EUFEMISMUS (meliorativum)
Z
R
GENERALIZACE VÝZNAMU (rozšiřování významu)
Z
R
Z
R
KOMPONENTOVÁ ANALÝZA (sémická analýza, složková analýza, lexikální dekompozice)
Z
R
KONKRÉTUM (konkrétní podstatné jméno)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
LEXIKOGRAFIE (slovníkářství)
Z
R
LEXIKON (slovník; slovní zásoba, lexikum)
Z
R
MERONYMNĚ-HOLONYMNÍ VZTAH (meronymie, holonymie)
Z
R
MOTIVACE (motivovanost)
Z
R
MULTIVERBIZACE (pluriverbizace)
Z
R
OBECNÉ JMÉNO (apelativum)
Z
R
Z
R
POJMENOVÁNÍ (nominace)
Z
R
PŘENESENÉ POJMENOVÁNÍ (nepřímá nominace)
Z
R
PŘIROVNÁNÍ (komparace)
Z
R
Z
R
SYNONYMIE (souznačnost)
Z
R
SYNSÉMANTIKUM (neplnovýznamové slovo, gramatické slovo, synsémantický slovní druh)
Z
R
Z
R
VLASTNÍ JMÉNO (proprium)
Z
R

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka