Výsledky hledání

hesla autora Ivana Bozděchová

Z
R
ČLEN KOMPOZITA (komponent kompozita)
Z
R
DERIVAČNÍ KOMPOZICE (komplexní kompozice, kompozičně-derivační postup)
Z
R
KOMPOZICE (skládání)
Z
R
KOMPOZITUM (slovo složené, složenina)
Z
R
KONEKT (spojovací samohláska, spojovací morfém, kompoziční vokál)
Z
R
KVAZIKOMPOZICE (nepravá kompozice)
Z
R
NEVLASTNÍ KOMPOZICE (nevlastní skládání, spřahování)
Z
R
PODŘAĎOVACÍ KOMPOZITUM (podřadné kompozitum, subordinační kompozitum, subordinativum, determinační kompozitum, determinativum)
Z
R
PŘIŘAĎOVACÍ KOMPOZITUM (souřadné kompozitum, koordinační kompozitum, koordinativum)
Z
R
REKOMPOZICE (sekundární kompozice, skládání opakované)
Z
R
SLOŽENÉ SUBSTANTIVUM (substantivní kompozitum)
Z
R
TERMÍN (odborný název)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka