Výsledky hledání

hesla autora Roland Meyer

Z
R
ALTERNATIVNÍ TÁZACÍ VĚTA (alternativní otázka, vylučovací tázací věta, disjunktivní tázací věta)
Z
R
Z
R
TÁZACÍ ZÁJMENO (interogativní zájmeno)
Z
R
ZKUŠEBNÍ OTÁZKA (školská otázka)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka