Výsledky hledání

hesla autora Milada Hirschová

Z
R
Z
R
Z
R
EVIDENCIÁLNOST (evidencialita)
Z
R
HEDGE (hedging)
Z
R
Z
R
JESPERSENŮV CYKLUS (Jespersen's cycle)
Z
R
KLASIFIKACE ILOKUČNÍCH SLOVES (klasifikace ilokučních funkcí)
Z
R
KOERCE (coercion)
Z
R
Z
R
METANEGACE (metajazyková negace)
Z
R
PERFORMATIVNÍ HYPOTÉZA (performativní analýza)
Z
R
Z
R
SLIFTING (s-lifting, sentence-lifting)
Z
R
SLOVESNÝ ČAS (tempus)
Z
R
SUBSIDIÁRNÍ ILOKUCE (subsidiární ilokuční akt)
Z
R
TEORIE REPREZENTACE DISKURSU (Discourse Representation Theory, DRT)
Z
R
VERBUM DICENDI (sloveso mluvení)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka