Výsledky hledání

hesla autora Jakub Dotlačil

Z
R
RESTRUKTURACE (restructuring)
Z
R
ŠPLHÁNÍ KLITIK (clitic climbing)
Z
R
TEORIE VÁZÁNÍ (binding theory)
Z
R
UNIVERZÁLNÍ KVANTIFIKÁTOR (obecný kvantifikátor, univerzální kvantifikace)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka