Výsledky hledání

hesla autora Peter Kosta

Z
R
HLOUBKOVÁ STRUKTURA (deep structure)
Z
R
Z
R
Z
R
NEAKUZATIVNÍ SLOVESO (neakuzativum, ergativní sloveso)
Z
R
NEERGATIVNÍ SLOVESO (neergativum)
Z
R
OVLÁDÁNÍ (command)
Z
R
POSUN Α (move α, posun alfa, move alpha)
Z
R
POVRCHOVÁ STRUKTURA (surface structure)
Z
R
PRÁZDNÁ KATEGORIE (empty category)
Z
R
Z
R
STOPA (trace)
Z
R
Z
R
TEORIE OHRANIČENÍ (bounding theory)
Z
R
TEORIE ŘÍZENÍ (government theory)
Z
R
THETA TEORIE (θ teorie)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka