Výsledky hledání

hesla autora Václav Cvrček

Z
R
CORPUS-BASED VÝZKUM (korpusem ověřovaný výzkum, na korpusu založený výzkum)
Z
R
CORPUS-DRIVEN VÝZKUM (korpusem inspirovaný výzkum, korpusem řízený výzkum)
Z
R
Z
R
Z
R
INTERCORP (InterCorp)
Z
R
KLÍČOVÉ SLOVO (keyword)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
PSANÝ KORPUS (korpus psaného jazyka)
Z
R
SÉMANTICKÁ PROSODIE (diskurzní prosodie)
Z
R
TEST CHÍ KVADRÁT (χ2 test, test k určení signifikance)
Z
R
Z
R
VARIABILITA (variace)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka