Výsledky hledání

hesla autora Miroslav Grepl

Z
R
EPISTÉMICKÁ ČÁSTICE (jistotněmodalitní částice, modální částice, faktuální částice, modální slovo)
Z
R
EVALUAČNÍ ČÁSTICE (hodnotící částice, pocitová částice, emocionální částice)
Z
R
EVALUAČNÍ POSTOJ (hodnoticí postoj)
Z
R
EVALUAČNÍ PREDIKÁTOR (hodnoticí predikátor)
Z
R
ILOKUČNÍ SLOVESO (ilokuční predikátor)
Z
R
KOMUNIKAČNÍ VÝPOVĚDNÍ FORMA (ilokuční výpovědní forma)
Z
R
MLUVNÍ AKT (řečový akt)
Z
R
Z
R
POSTOJOVÁ ČÁSTICE (hodnotící částice)
Z
R
PREFERENČNÍ ČÁSTICE (přací částice, optativní částice)
Z
R
PŘACÍ VÝPOVĚĎ (optativní výpověď, deziderativní výpověď)
Z
R
TEORIE ŘEČOVÉHO JEDNÁNÍ (speech act theory)
Z
R
UJIŠŤOVACÍ ČÁSTICE (výrazová částice, expresívní částice)
Z
R
VÝZVOVÁ VÝPOVĚĎ (direktivní výpověď)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka